АШАІМИ дешифрлеу бойынша далалық жұмыстарды бастайды

Бүгін АШАІМИ-дің алғашқы бөлімшелері Түркістан облысына дешифрлеу (дешифрлеу – Жерді қашықтықтан зондтау материалдарында (аэрофотосуреттер, ғарыштық суреттер, фотожоспарлар, ортофотожоспарлар) бейнеленген объектілердің сипаттамаларын анықтау, тану және анықтау) бойынша далалық жұмыстарды орындау үшін жолға шықты.
Далалық дешифрлеу әдісі аэрофотосуреттердегі (ғарыштық суреттер, фотожоспарлар, ортофотожоспарлар) барлық контурлар мен объектілердің фотографиялық бейнесін тікелей нақтысымен салыстыруды көздейді.
Дешифрлеу процесі цифрлық ауылшаруашылығы картасын жасауда шешуші рөл атқарады, өйткені ол картада берілген деректердің дәлдігіне, сапасына және толықтығына әсер етеді.
Дешифрлеу барысында мамандар суреттердегі әртүрлі объектілер мен табиғи элементтерді сәйкестендіреді және жіктейді, мысалы, ауыл шаруашылығы алқаптары (егістіктер, оның ішінде суармалы, тастармен ластанған, суару желісі бар, көлтабандап суару, жайылма су басатын және т.б.); шабындықтар мен жайылымдар, оның ішінде суармалы, құрғақ аңғарлы, батпақтанған, түбегейлі жақсартылған, суармалы, көлтабандап суарылатын, таспен, құммен немесе тастармен ластанған, таза, бұталар өсіп кеткен, орман өскіндері өскен, қияқ өскен, және т.б.; тыңайған жер, оның ішінде таза, тастармен ластанған, бұталар немесе орман өскіндері өсіп кеткен, суару желісі, көлтабандап суарылатын, жайылма су басатын және т.б.; көпжылдық екпелер; цифрлық карталарды жасау үшін негіз болып табылатын жолдар, гидрография және гидротехникалық құрылыстар және басқалар.
Далалық жұмыстарды орындау кезеңі әдетте жылдың жылы уақытымен байланысты және соған орай 6-8 ай болып өзгеруі мүмкін.