• Жерге орналастыру жұмыстары

  • күрделі құрылыс, ауылдық елді мекендерді жоспарлау, қала құрылысы қажеттіліктері үшін зерттеу және іздестіру;
  • жер учаскелерінің, топырақ, геоботаникалық және басқа контурлардың ауданын есептеу;
  • облыстардың, аудандардың, елді мекендердің әкімшілік шекараларын, оның ішінде жер учаскелерінің, ерекше қорғалатын аумақтардың, орман және су қорлары жерлерінің, басқа да санаттардың шекараларын жергілікті жерде қалпына келтіру;
  • жерге орналастыру бойынша жобаларды (схемаларды) әзірлеу және жасау;
  • жобаны табиғатқа шығару;
  • жер учаскесінің мөлшерін, ауданын және координаттарын анықтау;
  • бұзылған (бұзылған) жерлерді рекультивациялау жобаларын, сондай-ақ жерді пайдалану мен қорғауға байланысты басқа да жобаларды жасау;
  • жерді (аумақты)аймақтарға бөлу жөніндегі жұмыстарды орындау;
  • жер сапасын есепке алу, оның ішінде экономикалық бағалау және жер мониторингін жүргізу, топырақ, геоботаникалық, агрохимиялық зерттеулер жүргізу және топырақты бағалау.