Бейсенбі, 16 Қыркүйек 2021
В Республиканском Государственном Предприятии на праве хозяйственного ведения «Государственный институт сельскохозяйственных аэрофотогеодезических изысканий» (ГИСХАГИ) в соответствии с Посланием Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана о реализации потенциала агропромышленного комплекса…
Ә.С.Бегманов «Ауыл шарушылығы аэрофотогеодезиялық іздестіру мемлекеттік институты (АШАІМИ)» шаруашылық жүргізу құқығындағы РМК директоры. 2012-2014 жылдарды қамтыған Елбасының тапсырмасына сәкес респбликада жүргізілген акыл шаруашылығы айналымына тартылған ауыл шаруашылық алқаптарын түгендеу жұмысының…

АЭРОҒАРЫШТЫҚ КАРТА ЖАСАЙТЫН КӘСІПОРЫн

Бейсенбі, 14 Желтоқсан 2017 07:10
 Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бес институтционалдық реформасын жүзеге асыруға бағытталған 100 нақты қадамының «Индустрияландыру және экономикалық өсім» бөлімінде, ел экономикасын одан әрі дамытуда жерді тиімді пайдаланудың маңызы зор екені көрсетілген. Ауыл…
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Бес институционалдық реформаны жүзеге асыру жөніндегі 100 нақты қадам – Ұлт жоспарында» және "Қазақстанның Үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік" атты Қазақстан халқына жолдауында еліміздің аграрлық секторына…
Современный человек может существовать на Земле только за счет своего труда, поэтому труд, как наиболее типичный вид деятельности, служит для него средством удовлетворения жизненных потребностей. Выполняя трудовые операции, человек сам…

Яндекс.Метрика